Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Ordförande  Anna Björkner Thor 070-522 46 78

Sekreterare   Caroline Alfredsson 076-429 85 15

Kassör             Anna-Karin Olsson

Ledamot        Peter Wälås

Ledamot      Michaela Mannqvist Åberg

Ledamot     Elin Lindholm Thor

Suppleant    Vakant

E-postadress   byalaget@sorang.se