Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Vi från byalaget vill att så många som möjligt är medlemmar i föreningen, vilket gör oss starkare när vi skall förhandla gentemot olika instanser. Ju fler som står bakom oss desto större är möjligheterna att vi kan få våra önskemål tillgodosedda!

Medlemsavgiften är för enskild 150 kr,  familj boende i samma hushåll 250 kr.

Du som är Bingolottoabonnent ingår medlemsavgift

Betalas in på Bankgiro 371-3757

Ange namn, adress och gärna födelsedatum på samtliga i familjen.

Uppgifterna kan med fördel skickas på mail

byalaget@sorang.se