Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemsmöte 7/12-2023 kl 18.30

Kallelse till medlemsmöte för Sörängs Byalag.
Styrelsen har under året anordnat flera lyckade arrangemang. Detta är nödvändigt för att få in pengar till kassan då byagården ständigt behöver underhåll och kostnader för uppvärmning etc.
Aktuellt är blästring och målning av fasaden då den sedan flera år vart sliten. Enl offerter kostar detta ca 250 000 kr. Enbart blästring kostar ca 110 000 kr.
Styrelsen har däremot misslyckats totalt med att engagera invånarna i byn. Detta är ohållbart i längden och därför har hela styrelsen beslutat att avgå vid kommande årsmöte.
Vår förhoppning är att en ny styrelse lyckas bättre. Vi vill därför ge medlemmarna och byns invånare möjlighet att diskutera framtiden.
Byalaget ansvarar inte bara för byagården och grusplanen utan även vår omtyckta och välbesökta badplats.
Välkommen på möte torsdag 7/12-2023 kl 18.30.
Vi bjuder på fika /Styrelsen