Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Medlemsmöte med Trivselkväll

Medlemsmöte fredag 22 november kl 19

Genomgång utvärderingen Veteranmarknaden

Rapporter

Aktiviteter: kom med förslag

Ekonomi

Övriga frågor

Avslutar med trivselkväll